Pekáreň JUNO
Hrašovík 36/a
044 42
IČO: 30 308 658
IČ DPH: SK1020654415
Tel.: 0905 891 646 
E-mail: pekarenjuno@gmail.com